సంచికలో తాజాగా

5 Comments

 1. 1

  GN Murty

  Story is Portrayed on patriotism and is very good.
  It is a fact that now a days children do not know who is Gandhiji and Nehru.
  They do not know what is independence.
  Parents and teachers should take steps to teach them about country and patriotism
  Congratulations to writer for raising the right issue on a right day

  Reply
 2. 2

  Guru

  Fantastic narration by smt syamala garu regarding independence day
  From
  J Guru Prasad

  Reply
 3. 3

  Deepa

  The author’s story line took me back to my school days and I completely agree with the message of the story!!

  Reply
 4. 4

  Ramana Velamakakanni

  Independence day special story is very relevant and nice. Abhinandanalu Shyamala garu.

  Reply
 5. 5

  Mramalakshmi

  ఎవరి పరిథి లో వారు వ్యవస్థకు ఎంతో కొంత మరమ్మతు చేయాలి. అపుడే మంచికి మళ్ళీ బీజం పాడేది అని మంచి సందేశంతో శ్యామల మేడం గారి రచన బాగుంది .ధన్యవాదములు.👌🙏

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!