సంచికలో తాజాగా

8 Comments

 1. 1

  మణి గోవిందరాజుల

  హాహా!!

  Reply
  1. 1.1

   G.S.lakshmi

   హ హ కదా!

   Reply
 2. 2

  Suma

  😀😀👏👏
  నాకు అవసరమే అమ్మ …ఈ స్కూలు.

  Reply
  1. 2.1

   G.S.lakshmi

   ఎక్కడుందో తెలిస్తే కలిసి చేరిపోదాం..

   Reply
 3. 3

  పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి

  హహహ

  Reply
  1. 3.1

   G.S.lakshmi

   హ హ హ

   Reply
 4. 4

  తాడిగడప శ్యామలరావు

  ఎందుకండీ ఈ వెదుకులాట? మీ కింకా అర్ధం కాలేదా? తెలిసినా సరే మీకు చెప్పే తీరికా, ఓపికా, ఆసక్తీ ఎవరికీ ఉండదండీ ఈరోజుల్లో. ఇంచక్కా అలాంటి ఇస్కూలు మీరే పెట్టేసి జనం మీదపడి డబ్బులు దండుకోండి సుబ్బరంగా. సరేనా?

  Reply
 5. 5

  హేమ కుమార్

  రాత్రి నాకు నా శ్రీమతికి గొడవ , ఎందుకంటారా ! జగనన్న అమ్మ వాడి లో మా పాపా పేరు లేదట, అందుకు నేనే కారణం అట! నాకు బతకటం రాదట ! ……….. కాబట్టి నాకు కావాలి అలంటి స్కూల్ … ఉంటె చెప్పండి , నేను చేరాలి

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!