సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  BHOGARAJU SATYANARAYANA

  EXCELLENT

  Reply
 2. 2

  BHOGARAJU SATYANARAYANA

  సాధారణంగా గ్రంధాలకు వ్యాఖ్యానాలు వ్రాస్తారు ఆ వ్యాఖ్యానాలు గ్రంధాల పరిణామాలకన్నా పెద్దవిగా ఉంటాయి .కానీ, సరళంగా సంక్షిప్తంగా వ్రాసేవి
  చాలా అరుదు
  నవలలను సరళంగానూ సంక్షిప్తంగానూ చూపించటం ఇంతవరకూ అసలు
  జరగనేలేదేమోననిపిస్తోంది ప్రస్తుతం శ్రీమతి సుశీలమ్మగారు వ్రాస్తున్న ఈ ఎపిసోడ్స్ సాహిత్య ప్రంపంచంలోనే సరిక్రొత్త ప్రయోగమేమో !
  కొవ్వలివారి 25 భాగాల భారీ నవల “జగజ్జాణ” కు ఈ సరళ సంక్షిప్త రూపం కల్పిస్తున్న
  సుశీలమ్మగారు అభినందనీయులు ఈ పని చేయుటకు చాలా జ్ఞాపక శక్తి రచనా కౌశల్యం
  కావాలి భగవంతుడు వీరికి ఆ శక్తి ఇస్తున్నందుకు నేను చాలా ఆనందిస్తున్నా
  అప్పుడు ఆ భారీ నవల వ్రాయటం ఒక ఎత్తు అయితే ఇప్పటి ఈప్రక్రియ ఇంకోఎత్తు
  ఇప్పటి ఈ రచనాప్రక్రియ పూర్తయ్యేసరికి డా॥సుశీలమ్మగారు “జగజ్జాణ సుశీల అవుతారేమో!
  –భోగరాజు సత్యనారాయణ ( సూర్యప్రభాపతి)

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: