సంచికలో తాజాగా

8 Comments

 1. 1

  పుట్టి . నాగలక్ష్మి

  కొన్ళి వేలమంది సరళ లాగ బంధువులు, స్నేహితుల ఇళ్లలో ఉండి మానసికక్షోభని అనుభవించారండీ! ఆ వేదనను కళ్ళకి కట్టినట్లు వివరించారు.అద్దె ఇల్లు… అదృశ్య గురువు … జీవితసత్యాన్వేషణ… కొసమెరుపు… బావుంది…

  Reply
  1. 1.1

   alluri gouri lakshmi

   బహు కృతజ్ఞతలు నాగ లక్ష్మి గారూ

   Reply
 2. 2

  కొల్లూరి సోమ శంకర్

  Comment by Mr. Mallik, Bapatla
  “కొవెడ్ నేర్పిన జీవిత సత్యం బావుంది. మానసిక సంఘర్షణ అనుభవించిన వారికే తెలుస్టుంది..నదీ ప్రవాహం లాంటి శైలి.భగవదానుగ్రహం.చాల బావుంది.👌💐”

  Reply
 3. 3

  కొల్లూరి సోమ శంకర్

  Comment by విజయ లక్ష్మి..hyderabad…
  “చాలా బావుంది..stranded వారి అవస్త కళ్లకు కట్టినట్టుగా..”

  Reply
 4. 4

  కొల్లూరి సోమ శంకర్

  Comment by Venu..Mangalagiri
  “Excellent…Madam…..Situational story..its real”

  Reply
 5. 5

  కొల్లూరి సోమ శంకర్

  Comment from Mr. Vihaari, Hyderabad
  “కధ బావుంది..తాత్విక చింతనే కదా చివరికి మిగిలేది..”

  Reply
 6. 6

  కొల్లూరి సోమ శంకర్

  Comment from Gitavani, KKP
  “ఇతర ప్రదేశాలలో చిక్కుకున్న వారి బాధ బాగా చెప్పారు”

  Reply
 7. 7

  కొల్లూరి సోమ శంకర్

  Comment from Sujji, KKD
  “Cinema చూసినంత వివరంగా ఉంది మీ కధ..”

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: