సంచికలో తాజాగా

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  శ్రీధర్ చౌడారపు

  చాలా బాగుంది.
  ఈసారి కొత్త కొత్త విశేషాలు చెప్పారు. మీరు చెబుతున్న కథాకాలం ఎప్పటిది…? అప్పుడు మీ వయసు ఎంత…? ఆంగ్లో ఇండియన్ల గురించి ప్రస్తావించారు కదా అందుకని.

  Reply
 2. 2

  Shyam kumar chagal

  గుత్తి కోట లో మా బాబాయి లు తిరిగే వారు. మాది గుత్తి. వజ్ర క రూ ర్ లో చుట్టాలు ఉండే వారు. మీరు ప్రస్తావిం చి న ప్రదేశా ల న్ని నాకూ వారి మాటలు విని చిరపరిచిత మే.
  మంచి బాల్యం మీది.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All rights reserved - Sanchika™

error: Content is protected !!
error: Alert: Content is protected !!