సంచికలో తాజాగా

జొన్నలగడ్డ సౌదామిని Articles 25

జొన్నలగడ్డ సౌదామిని భారతీయ ఆధ్యాత్మిక చింతన ఆధారంగా కథలు సృజించేందుకు ఇష్టపడతారు. నిరంతరం భగవధ్యానంలో వుంటూ తాత్వికాన్వేషనను సాగిస్తూంటారు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!