సంచికలో తాజాగా

శ్రీధర Articles 1

శ్రీధర పేరుపొందిన కథ, నవలా రచయిత. అత్యంత చమత్కార భరితమైన సంభాషణలతో అందమైన రచనలు చేసే శ్రీధర ఇటీవల "ఇచ్చట జూదమాడంగరాదు" అనే నవలను ప్రచురించారు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!