సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Kamala

    నాగార్జున సాగర్ లో మూడేళ్ళు ఉన్నా , ఎన్ని సార్లో మాచెర్ల మీద నుంచి ప్రయాణం చేసినా ఎన్ని సార్లు అనుకున్నా చెన్నకేశవస్వామి ఆలయ చూడటం కుదరలేదు

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: