సంచికలో తాజాగా

4 Comments

 1. 1

  పుట్టి. నాగలక్ష్మి

  మానవ తప్పిదాలను ప్రస్తావించి… నేల తల్లి క్షమను కోరి…ఆత్మనిర్భర ఐక్యతతో… మనసులలో ధైర్యదీపాలను వెలిగించమని చెప్పిన కవయిత్రి కి…అభినందనలు.. మీరు మాత్రమే ఇలా వ్రాయగలరు.

  Reply
 2. 3

  వేంకట చండీశ్వర

  ‘దైర్య దీపం’ పద బంధం నూతనంగా ఉంది.

  ఎవరైనా మొత్తం కరోనా సాహిత్యాన్ని క్రోఢీకరించి ఒక చోట ప్రచురిస్తేనో / పుస్తకంగా విడుదల చేస్తేనో 2020కు ఒక ప్రపంచ జన జీవనానికి ఒక మైలు రాయిగా వెలుగు నిస్తుంది.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!