సంచికలో తాజాగా

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Kalavathi

  మీ అనుభవాలు,అనుభూతులు చదువుతూంటే మేమూ మీతోపాటు ఉన్నా మా అనేట్టుగా భావన కలుగుతుంది. ఆదివారం కొరకు ఎదురు చూసేలా
  చాలా బాగా వ్రాస్తున్న మీకు మీరే సాటి. ధన్యవాదములు రమణి గారూ 🙏😘

  Reply
 2. 2

  సింగిడి రామారావు

  తప్పాకుండా చదవాలనిపించేలా రాస్తున్నారు చాలా సంగతులు తెలియజేస్తున్నారు బలభద్రపాత్రుని రమణిగారు ధన్యవాదాలు

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™