సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

  1. 1

    కె.వి.సుబ్రహ్మణ్యం.

    వేదన చూస్తేనే కదా వెన్నెల విలువ ….ఎంతబాగా చెప్పారు. ధన్యవాదాలు.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™