సంచికలో తాజాగా

3 Comments

 1. 1

  Kovela Santosh Kumar

  Pl.educate as a teacher.. our so called secular elite historians like Habibs and thapars.. how to know what is history and what not.

  Reply
 2. 2

  సిహెచ్.సుశీల

  శాస్త్ర కావ్య బేధాలను, పురాణాలు, ప్రాచీన గాధల గురించి సవివరంగా తెలియజేసారండి. ప్రాధమిక మైన ఈ సమాచారం అందరికీ చాలా అవసరం.

  Reply
 3. 3

  రామారావు సింగిడి

  మీ రచన ద్వారా చాలా విషయాలు (మాకు తెలియనివి) తెలుసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: