సంచికలో తాజాగా

3 Comments

 1. 1

  సిహెచ్.సుశీల

  “రాగ” పదాన్ని చాలా చక్కగా విశ్లేషించారు. నిజానికి మన పూర్వులు చెప్పింది అంత లోతైన అర్ధం లోనే. ” రాగ ద్వేషాలు” అని చెప్పింది ఆ భావం తోనే.
  ” భారతీయులు ప్రేమ అంటే భౌతిక ప్రపంచంలో నిది కాదు, భగవంతునికి చెందినది మాత్రమే” – నిజం చెప్పారు. ఈ నెల కౌముది లో ‘నాస్తిక్’ సినిమా పాటల గురించి చెప్తూ కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని చెప్పారు మీరు. బాగుంది. అభినందనలు.

  Reply
 2. 2

  Garipelli ashok

  Kasmir charitra
  …..abhinandanalu

  Reply
 3. 3

  Trinadha Rudraraju

  రచయిత అద్భుత ప్రయత్నం, అభినందనలు !
  రాగ తత్వం అర్థం చేసుకోవడానికి రెండుసార్లు చదివేటప్పుడు, చివరి పేరాలో “కాశ్మీర్ దాని వాస్తవికతను కోల్పోయి మొఘల్ పాలనలో భాగమైంది” కానీ విచారంగా ఉంది.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: