సంచికలో తాజాగా

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Shyam kumar chagal

  సినిమా కథ బావుంది కాని అక్కడి జీవితాల తేలిక బందాలు మన భారతీయ సంస్కృతి లో కానరావు. బహుశా ఇంకో కొద్ది కాలం తర్వాత ఆ విష సంస్కృతి ఇక్కడ కి పాక వచ్చు.

  Reply
  1. 1.1

   సత్యనారాయణ రాజు

   సరిగ్గా చెప్పారు, శ్యామ్ గారూ.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All rights reserved - Sanchika™

error: Content is protected !!
error: Alert: Content is protected !!