సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Valliswar

  మనిషితనం …. ఎంత మంచిపదం!
  అలతి అలతి పదాలతో మంచి కవిత.👌

  Reply
 2. 2

  ఆర్. శంకర్

  ప్రకృతిలో ….మనిషితనం మమేకమే..అని చెప్పడం చాలా బాగుంది….

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: