సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

  1. 1

    శ్యామ గోపాల్

    చాల బాగుంది, శ్రీ శ్రీ గారి పై రచన అంటే నిప్పు తో చెలగాటమే. మీరు ఎంతో సమర్థ వంతంగా రాశారు. శుభాభినందనలు. చక్కని వ్యాఖ్యానం, చక్కని అవగాహన అద్యంతం చదివించింది. నేటి యువతరం దృష్టి ఇలాంటి మహాకవుల పై మళ్ళించల్సిన అవసరం ఎంతైనా వుంది. మంచి వ్యాసం చదివిన భావం కలిగించి నందుకు ధన్యవాదాలు.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All rights reserved - Sanchika™

error: Content is protected !!
error: Alert: Content is protected !!