సంచికలో తాజాగా

7 Comments

 1. 1

  malapkumar@gmail.com

  నీరూ పెట్ లకు చెప్పే హాయ్ లో గళ్ళ చొక్కాలూ, అడ్డం చొక్కాలూ,ఫొటోలోని మామ్మయ్యో,బాబయ్యో అన్నీ మర్చిపోయారన్నమాట 🙂 అప్ప్ట్లో అలాగే ఒకే తాను నుంచి పిల్లలకు కుట్టించేవారు:) బాగుంది.

  Reply
  1. 1.1

   G. S. Lakshmi

   ధన్యవాదాలండీ.

   Reply
 2. 2

  పి.యస్.యమ్. లక్షి

  క్లూ ఇచ్చేశారు కదా తీరిగ్గా వాళ్ళే కొనుక్కుంటారు లెండి. క్లూ బాగుంది

  Reply
 3. 3

  Psmlakshmi

  క్లూ ఇచ్చారు కదా వాళ్ళే కనుక్కుంటారు లెండి తీరిగ్గా. క్లూ బాగుంది

  Reply
  1. 3.1

   G. S. Lakshmi

   ధన్యవాదాలండీ.

   Reply
 4. 4

  Sita Ratnam

  Very nice story…..enjoyed in lockdown…..

  Reply
  1. 4.1

   G. S. Lakshmi

   Thank you 🙏

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!