సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    శరత్

    బహుముఖ ప్రతిభాశాలి పద్మనాభరావు గారి జ్ఞాపకాలు – వ్యాపకాలు వేటికి అవే ప్రత్యేకం. మూడు ముక్కల్లో చెప్పాలంటే – అవన్నీ తరగని గనులు.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: