సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  వీరభద్రుడు

  ఇలా తిట్టినప్పుడే మన వారికి తెలివి వస్తుంది. ఇప్పటికి ఆ చరిత్ర కారులైన చరిత్ర హీనులనే గొప్పగా అనుకున్నంత కాలం మనం ఇలానే ఉంటాము. మ్లేచ్ఛులను గొప్పవారుగా పొగుడుతూనే ఉంటాము. ఇక్కడినుండి బయటపడి మన చరిత్ర మనం తెలుసుకోవాలి. మన పిల్లకు మన సీగారిస్త్రను మనం పూర్తిగా అందించాలి ఇప్పటికైనా.

  Reply
 2. 2

  సిహెచ్.సుశీల

  అత్యంత శ్రమతో కూడిన పరిశోధన తో రాస్తున్న ఈ ఈ వ్యాసం “సంచిక” పత్రికకి తలమానికం. ఇది తెలుగువారి చరిత్ర కాదు. భారతీయుల చరిత్ర. భారతీయులందరూ తెలుసుకోవాలంటే “జాతీయ పత్రికల్లో” రావలసిన వ్యాసం ఇది. 🙏

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: