సంచికలో తాజాగా

3 Comments

 1. 1

  మనోహర్

  ఇది కవులకు మాత్రమే అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను తెలుగు కవుల కుకవి నిందలు ఇది ఏవరైనా సరే చదవకపోతే అతను రాసే కవితలకు అర్ధం ఉండదని నమ్మకం ఎందుకంటే ఇది ప్రతి ఒక్కరు చదివి తెలుసుకోవలసిన అంశాలు చాలా ఉన్నాయి ఒక ఊర్లో ఒక మాత్రమే రచయితలు అయితే విమర్శనాత్మకంగా కూడా ఆలోచనలు వచ్చే విధంగా మంచి విమర్శ

  Reply
 2. 2

  కళ్యాణి

  తెలుగు కవులు కుకవి నిందలు సహజంగా ఈ వ్యాసాన్ని పరిశీలించినట్లయితే గోస్ట్ రైటర్ లందరూ సరైన ప్రణాళిక పద్ధతి ద్వారా రాస్తారని గమనించవచ్చు

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!