సంచికలో తాజాగా

4 Comments

 1. 1

  సిహెచ్.సుశీల

  తన రచనల్లో ఎప్పుడు తన పదవిని సూచించని గొప్ప కథకులు కె సదాశివ రావు గారు. సైన్స్ ఫిక్షన్ ని తెలుగు పాఠకులు కేవలం శవ సాహిత్యం అని ఈసడించుకోవడం, అసలది సాహిత్యమే కాదనుకోవడం మన దురదృష్టం. ఇతర భాషా పాఠకులు, ముఖ్యంగా ఇంగ్లీషు నవలల గాని సినిమాలు గాని సైన్స్ ఫిక్షన్ ని ఎంతో ఆదరిస్తారు. సదాశివ రావు గారు సైన్స్ ఫిక్షన్ నవలలు నిజంగానే ఎవరి ఊహకీ అందనంత శిఖరాయమానంగా ఉంటాయి. చాలామంది వాటిని చదవలేదు అంటే, నిజమే, వాటిని అర్థం చేసుకోలేనంత ఎత్తులో ఉంటాయి కాబట్టి చదవలేదు. (ఆయనకి కోపం అన్నది కూడా సమంజసంగా కనిపించటంలేదు) చక్కని రచయిత, మంచి సంస్కారవంతుడు, సమర్థవంతమైన అధికారి . వారి హఠాన్మరణం ఆశ్చర్యంగా బాధాకరంగా ఉంది. వారికి నివాళి.

  Reply
 2. 2

  Anil అట్లూరి

  చక్కని పరిచయం చేశారు, మధు గారు సదాశివరావు గారి సాహిత్యం గురించి.

  Reply
 3. 3

  Murthy Kvvs

  Happy to read such a befitting tribute. He was and is a great writer and thinker and he will be remembered for what he has contributed to the Telugu literary world.

  Reply
 4. 4

  V Chowdary Jampala

  The only eulogy that focused on Sri Sadasivarao’s scifi stories.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: