సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Sasikala Volety

  అంతేనండి! చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నంత. చాలా బాగుంది నల్లిబాబాయ్ మహాతల్లి గారి కధ

  Reply
  1. 1.1

   G.S.Lakshmi

   Thank you Sasikalagaru.

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!