సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    శ్రీధర్ చౌడారపు

    మీ సాహిత్య సభా రిపోర్టు చదివిన తర్వాత అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళలేకపోయాము అనే బాధ ఒకవైపు ఉంటే‌, అన్ని విషయాలు అరటిపండు వలిచి పెట్టినట్లుంది ఈ రిపోర్టు, ఇంక వెళ్ళకపోతే పోయింది ఏముంది అన్న సంతృప్తి కలుగుతుంది.

    బాగుందండీ రాంబాబుగారు మీ శైలి.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: