సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  అనిల్ ప్రసాద్ లింగం

  ఆసాంతం చదివింప చేశారు. ముగింపు నిరాశపరిచింది.

  Reply
 2. 2

  vasavi pydi

  కథ చదివి మీ అభిప్రాయం చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు అనిల్ ప్రసాద్ లింగం గారూ…

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: