సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Kamala paracha

  పాపం అప్పటి బాల వితంతువులను తలుచుకుంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది .

  Reply
  1. 1.1

   mannemsarada

   అవును మాల గారూ ,ఎంతటి విషాదాన్ని భరించారో వాళ్ళు

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: