సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  శివరామకృష్ణ

  ఆసియా జాతీయుడు కార్మిక నాయకుడు మాకెన్ సింగ్ కెన్యన్లకు ఇచ్చిన స్ఫూర్తి గూర్చి గూగి చాలాసార్లు పేర్కొంటారు. ఆఫ్రికన్ల సంస్కృతిలో ఉత్తమమైనది ప్రపంచానికి తెలియచేయండి అని మాకెన్ ఉద్బోధిస్తాడు. మేఘసందేశం లాంటి జానపద కధ కెన్యన్ గూగి చెపుతాడు. జానపద గాధలలో వీరుల కధలు చెప్పిస్తాడు. గూగి ని గుర్తు చేసే రచయితలు, సమీక్షకులు ఈ లక్ష్యాన్ని మరిచిపోతున్నారు.

  Reply
 2. 2

  Sivaramakrishna

  ఆఫ్రికన్ సంస్కృతిలో ఉత్తమమైనది ప్రపంచానికి చాటండి అని ఆసియా నుంచి వచ్చిన కార్మిక నాయకుడు మాకెన్ సింగ్ తమను ఉద్బోధించి నట్లు గూగి పదే పదే చెపుతాడు. మేఘసందేశం లాంటి పావురం కధ చెపుతాడు. జైలులో వీరుల జానపద గాధలు చెప్పిస్తాడు. స్థిర వలస వాదుల చెత్త సాహిత్యం నుండి విముక్తి కోరుకుంటాడు. ఈ విషయాలు గుర్తుచేయటం మాత్రం మన రచయితలు, సమీక్షకులు మరచిపోతుంటారు

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: