సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    వేంకట చండీశ్వర్

    విద్యార్థి దశ నుండే అవధానాలు ప్రారంభించి పలు రచనలు చేసి దివంగతులైన మహా కీర్తి శేషులు !

    వారు పరిశోధకులు, విమర్శకులు, ఉపన్యాసకులు కూడా

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: