సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Gauthami

    ఆలయాలు శుభ్రంగా వున్నాయి. జనసంచారం తక్కువ వుండడంవల్ల. ఒకందుకు మంచిదే, ప్రశాంతత వుంటుంది. ఫొటోస్ కూడా బావున్నాయి. ధన్యవాదాలు లక్ష్మిగారు, ఈ ఆలయాలగురించి వివరించినందుకు. ఇవున్నాయన్న విషయం చాలమందికి తెలియకపోవచ్చు, అక్కడున్న వారికి తప్పా.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: