సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  పుట్టి. నాగలక్ష్మి

  కరోనా కథల సేకరణ ఎక్సలెంట్ సార్!

  Reply
 2. 2

  పుట్టి. నాగలక్ష్మి

  కరోనా కథల సేకరణ బావుంది.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: