సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    K.Wilson Rao

    నమస్కారం సార్. డా.రావి రంగారావు గారి కవిత్వంపై వ్యాసం అద్భుతంగా ఉంది..గొప్ప మానవతావాది రావి రంగారావు గారు. ఇతరులకు సహాయం చేయడంలో ముందుండే గొప్ప వ్యక్తిత్వం వారిది.చాలా మంచి వ్యాసం.

    2018లో నా కవితా సంపుటి ” దేవుడు తప్పిపోయాడు” కు జనరంజక కవి ప్రతిభా పురస్కారం ఇచ్చారు. సుమారు నాలుగైదు వందలమంది సమక్షంలో వెంకటేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధిలో నేను ఆ పురస్కారం పొందటం నాకొక గొప్ప అనుభవం.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: