సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Kamala paracga

    వివాహబంధం గురించి బాగా చెప్పారు. కథ బాగుంది

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™