సంచికలో తాజాగా

9 Comments

 1. 5

  Ranjith Kumar

  Good 🔥

  Reply
 2. 7

  R.Krishnamurthy

  Sottu story very nice Mr. Vasanth sir super

  Reply
 3. 8

  K.muniraju

  మంచి సమాచారం చెప్పారు సార్.చాలా బాగుంది నిండా మప్పిదాలు.

  Reply
 4. 9

  R. Krishnamurthy

  Sottu story very nice sir Mr. Dr. Vasanth

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!