సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Sasikala Volety

  చాలా గొప్ప సంపాదకీయం రాసారండి. మనుగడే ప్రశ్నార్ధకమైన ఈ రోజుల్లో కూడా పరస్పర వైషమ్యాలు, ద్వేషాలూ చిమ్ముకుంటున్న సమాజాన్ని చూసి విస్తుపోవడం తప్ప మరేమీ చెయ్యలేని పరిస్థితి

  Reply
 2. 2

  శరత్

  సమగ్రత అనే పదానికి అర్ధం – మీరు వెలువరిస్తున్న* సంచిక*

  ముందే ప్రకటించినట్లు.. ఇది అక్షరాలా పలు రంగాలకు *వేదిక*

  దీనిపై సాహిత్యంతో పాటు సంగీతం, చిత్రం, చరిత్ర కలగలిసి ప్రతిసారీ *తొలి* తీయ దనాన్ని తెస్తున్నాయి.

  మాట (కధానికలు, కధలు, ధారావాహికలు, జ్ఞాపకాల పరంపరలు, గతకాలపు
  స్మృతులు,భావాలు- అనుభవాలు, నాటిక నాటకాలు, నవలలు, పద్యాలు, కవితలు, గేయ రూపాలు, వచన విన్యాసాలు, అనువాదాలు, అపురూప చాతుర్యాలు, అంతరంగ ఆవిష్కారాలు)

  ఆటపాటలు (చలనచిత్రాల విశ్లే షణ, గళ్ళ నుడి కట్టు, తదితరాలు)

  బాట (వ్యక్తిత్వ వికాసాలు, సమస్యలకు సందేహాలు, దేశ విదే శీ విశేషాల సమా హారాలు)

  వీటన్నింటినీ ఎప్పటికప్పుడు వేడివేడిగా పొద్దున్నే వడ్డించే స్తుంటే ఎవరి ఆకలైనా తీ ర కుండా ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి?

  ఇన్ని ప్రత్యేకతలు మీలో ఉన్నందుకే నోరారా ఈ అభివందనం. మనసారా నా నమస్సుమం..

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!