సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    KV Subrahmanyam

    baagundi. modatidi, reMdodi mUDamdagalanE subject gaa tIsukuni raasaaru. mahaMkaalI charitra telipaaru. samtosham. chinnatanam lOne raayagalagadaM mudavaham—– KVSubrahmanyam

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: