సంచికలో తాజాగా

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Mula Ravi Kumar

  జర్మన్ నాటకం, ఫాస్ట్ (గోథే రాసినది, 300 ఏళ్ళక్రితం అనుకుంటా) లో కూడా ఈ నాందీ ప్రస్తావన ఉందిట. గోథే పై కాళిదాసు ప్రభావం ఉందిట. ఫాస్ట్ తెలుగు అనువాదంలో (in the year 2001) చదివాను. ఫాస్ట్ కథ మొత్తం మరిచిపోయినా అదొక్కటీ గుర్తుంది.

  Reply
 2. 2

  S. Narayanaswamy

  చాలా బావుందండి.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™