సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  వేంకట చండీశ్వర్

  గురు-శిష్య-పరివార సంబంధాల గురించి చక్కగా సెలవిచ్చారు.

  భగవంతుడు ప్రతి ఇంటా ప్రత్యక్షంగా ఉండలేక మాతృమూర్తులను స్టృష్టించాడనిపిస్తుంది.

  జననీ జన్మ భూమిశ్చ్ స్వర్గాదపి గరీయసి !

  Reply
 2. 2

  సి. భవానీదేవి

  సంచిక లోని రచనలు చాలా వివేచనతో ఉంటున్నాయి. వల్లీశ్వర్ గారి కధలు వాస్తవిక బోధలు. సంధ్య గారి సత్యాన్వేషణ ఆసక్తి నీ ఆలోచననీ కలిగిస్తోంది. మురళీకృష్ణ గారి నీలమత పురాణం పుస్తకంగా వచ్చిందా. ధన్యవాదాలు. భవానీదేవి

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: