సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  సిహెచ్.సుశీల

  భారతదేశంలోని గొప్ప గొప్ప వీరులైన రాజుల గురించి గతవారం తెలియజేశారు. అలాగే ఈ వారం అద్భుతమైనటువంటి వీర మహిళల చరిత్రని తెలియజేశారు. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే నారీ మణుల వీరగాధలు అవశ్యపఠనీయం.
  అభినందనలు

  Reply
 2. 2

  veera

  Super Mr. Sunthosh Kumar. vande matharam.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: