సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Ravisankar

  చాలా బాగుంది. చాలా కాలానికి ఒక తెలుగు కథ చదివేనేమొ ఏదో హాయిగా అనిపించింది. అందులోనూ సరళమైన తెలుగులో ఉంది కదా! అభినందనలు నా మిత్రుడు సలీంకు!….. రవిశంకర్ కాశీచైనుల

  Reply
 2. 2

  K.P. Ashok kumar

  ఇంతకంటే ఘోరం గా జరుగుతున్నాయి సభలు.అయినా ధైర్యం గా ఒక కోణాన్నయినా చూపించగలిగారు .సంతోషం

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: