సంచికలో తాజాగా

3 Comments

 1. 1

  సీతామైత్రేయి

  🙏
  👏👏👏👏👏
  తెలిసాహిత్యకడలి భావనా అలలపద్యడోలిక కడురమ్యం !

  Reply
 2. 2

  మైథిలి అబ్బరాజు

  ధన్యవాదాలండీ !!

  Reply
 3. 3

  Poornima

  chaala chakkagaa vishleshinchaaru 🙂

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: