సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

  1. 1

    c v mohan rao

    ఉదయరాగం కధ నిత్యజీవితం లో జరుగుతున్న సంఘటనల్లా వున్నాయి అంతర్లీనంగ ఏదో ఒక సందేశం వుంటుంది రమణ రచన లో good going sir keep it up

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All rights reserved - Sanchika™

error: Content is protected !!