సంచికలో తాజాగా

భీమరాజు వెంకట రమణ Articles 3

భీమరాజు వెంకట రమణ చక్కని కథా రచయిత. సున్నితమైన హాస్యకథలకు ప్రసిద్ధి చెందిన వెంకట రమణ 'కుడిఎడమైతే...', 'మనసు పలికె', 'కథకు కథ', 'కథలు-హాస్యకథలు' అనే పుస్తకాలు వెలువరించారు.

All rights reserved - Sanchika™