సంచికలో తాజాగా

4 Comments

 1. 1

  కొల్లూరి సోమ శంకర్

  WOw.. Beautiful…
  మాటల్లేవు…👏👏💐💐💐😊🙏
  -డాక్టర్ విష్ణు వందనా దేవి

  Reply
 2. 2

  కొల్లూరి సోమ శంకర్

  Excellent, touching sir…💐💐
  Dr.VELDANDI SRIDHAR

  Reply
 3. 3

  కొల్లూరి సోమ శంకర్

  అనుభూతులు అనుభవాలు… కలగలిపి వడ్డించారు…
  చాలా బాగున్నాయి సార్ 🙏
  ఏ. నాగాంజనెయులు కవి కర్నూల్

  Reply
 4. 4

  కొల్లూరి సోమ శంకర్

  చాలా బాగున్నాయి –
  ఉదారి నారాయణ, కవి

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: