సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

  1. 1

    SHAIK AHAMED BASHA

    రామలక్ష్మి గారికి, మీ కథ బాగుంది. రోజురోజుకీ మనుషుల్లో స్వార్ధం, సంకుచిత్వం పెరిగి, ఇటువంటి సంఘటనలు మనం చూడాల్సివస్తుంది. ఈ కథ లోని పాత్రల్లో మార్పు రాకపోయినా, కనీసం చదివిన వారిలో హృదయ పరివర్తన కలుగుతుందని ఆశిస్తాను. నా దృష్టిలో తల్లిదండ్రుల లేదా అత్తమామల బాధ్యత తీసుకొని పిల్లలుకూడా అవే సమస్యలతో జీవితాన్ని ముగిస్తారని అనుకుంటున్నాను.
    షేక్ అహమద్ బాష, తిరుపతి.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™