సంచికలో తాజాగా

3 Comments

 1. 1

  Kamala paracha

  అమ్మయ్య మా ఖాతా లో పుణ్యం ఉత్త పుణ్యానికి వేసుకున్నాము . మంచి వదిననే 🙂

  Reply
 2. 2

  Sasikala Volety

  అమ్మయ్యా! నా వంతు పుణ్యం నాకు చేరిపోతుంది మీ దయవలన. చాలా మంచి ప్రయత్నమండి సామూహిక ఆవకాయల తయారీ

  Reply
 3. 3

  Girija Peesapat

  సుళువుగా ఆవకాయ పని తెమిలిపోయే మార్గాన్ని సూచించడమే కాక పుణ్యాన్ని కూడా పంచారు. అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి అక్కయ్యా… చాలా బాగుంది ఆవకాయ ప్రహసనం.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: