సంచికలో తాజాగా

దేశరాజు Articles 2

దేశరాజు చక్కని కవి. సంక్లిష్టమయిన భావాలను సరళంగా లలితంగా కవితల్లో ప్రదర్శిస్తారు. జర్నలిజం వృత్తి అయినా కవితలల్లటం ప్రవృత్తి.

All rights reserved - Sanchika™