సంచికలో తాజాగా

ఘండికోట బ్రహ్మాజీరావు Articles 65

ఘండికోట బ్రహ్మాజీరావు గారు సుప్రసిద్ధ సాహితీవేత్త. పలు కథలు, అనేక నవలలు రచించారు. 'శ్రామిక శకటం', 'ప్రతిమ', 'విజయవాడ జంక్షన్', 'ఒక దీపం వెలిగింది' వారి ప్రసిద్ధ నవలలు. శ్రీమత్ సుందరకాండ-సౌందర్య దర్శనం, వేయిన్నొక్క రాత్రులు (అనువాదం) వారి ఇతర రచనలు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!