సంచికలో తాజాగా

లక్ష్మీ కందిమళ్ళ Articles 2

లక్ష్మీ కందిమళ్ళ గారి నివాసం కర్నూలు. గృహిణి, కవయిత్రి, రచయిత్రి. ప్రవృత్తి: కథలు కవితలు రాయడం. ఇంత వరకు రాసిన కథలు, కవితలు వివిధ పత్రికలలో ప్రచురితమయ్యాయి. ఉగాది పురష్కారం 2019 కర్నూలు కలెక్టరు గారి చేతులమీదుగా అందినది. మొదటి కవితా సంపుటి "రెప్పచాటు రాగం".

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!