సంచికలో తాజాగా

4 Comments

 1. 1

  Kanthi

  ఏం మగవాల్లో ఏమిటో…నిజమే అండీ 😂😂😂

  Reply
  1. 1.1

   G. S. Lakshmi

   కదండీ.

   Reply
 2. 2

  malapkumar@gmail.com

  అంత రుచిగా చేసిపెడితే తిని సంతోషించక టీ.వి కి ఎక్కించటమెందుకు పాపం.

  Reply
  1. 2.1

   G. S. Lakshmi

   హహ. పాపమెందుకు. బహుమతి తెచ్చిపెట్టిందిగా. 😀

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: