సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    mala

    బాగా చెప్పారు. ఈ మధ్య ప్రతి ఫంక్షన్స్‌లో జరిగే విపరీత ధోరణులు చూస్తుంటే విసుగ్గా ఉంటోంది. ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఉన్నవీ లేనివీ తెస్తున్నారు.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: