సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  బెహరా వెంకట లక్ష్మి నారాయణ

  ఆ పుస్తకాలు చదువిన బాల్యమే బంగారు బాల్యం..అందుకే పరిణితి సాధించేవారు..చిన్నప్పుడు పుస్తకాలు ముట్టని జీవితం అసంపూర్ణం

  Reply
  1. 1.1

   Ramani

   Mana తరం తర్వాత..పుస్తక పఠనం లేదు..అందుకే అనకూడదు కానీ కామన్ sense kuda ఉండట్లేదు..చాలా మందికి!

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: